PRECISION GEOTECHNICAL MONITORING

English (United Kingdom)Slovenčina (Slovenská republika)
Streda, 27 Marec 2019
Železnice
Názov stavby:
Železničná trať Lučenec - Zvolen
Objednávateľ: Ekogeos, s.r.o.
Realizácia GTM: 2007 - 2008
 
Názov stavby:
Preložka trate Bytča - Dolný Hričov
Objednávateľ: Váhostav - SK, a.s.
Realizácia GTM: 2005 - 2006
Názov stavby:
Železničná trať Košice - Čierna n. Tisou
Objednávateľ: HS-Ingreal, a.s.
Realizácia GTM: 2002 - 2009
Názov stavby:
Modernizácia trate Bratislava Rača-Trnava
Objednávateľ: Doprastav, a.s.
Realizácia GTM: 2002 - 2003
 
Názov stavby:
Železničná trať Zlaté Moravce - Lužianky

Objednávateľ: Žilinská univerzita
Realizácia GTM: 1995