PRECISION GEOTECHNICAL MONITORING

English (United Kingdom)Slovenčina (Slovenská republika)
Sobota, 23 Október 2021
Vodné diela
Názov stavby:
VD Gabčíkovo
Objednávateľ: Vodohospodárska výstavba, š.p.
Realizácia GTM: 1997 - 2010
 
Názov stavby:
VN Málinec
Objednávateľ: Geohyco, a.s.
Realizácia GTM: 1999 - 2001
Názov stavby:
VN Turček
Objednávateľ: Váhostav, a.s.
Realizácia GTM: 1997
Názov stavby:
VN Čunovo

Objednávateľ: Vodohospodárska výstavba, š.p.
Realizácia GTM: 2001 - 2010
 
Názov stavby:
VN Nová Bystrica

Objednávateľ: Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
Realizácia GTM: 2007 - 2009