PRECISION GEOTECHNICAL MONITORING

English (United Kingdom)Slovenčina (Slovenská republika)
Sobota, 23 Október 2021
Stabilita svahov
Názov stavby:
Cesta III/5265 Čelovce
Objednávateľ: Regionálna správa ciest Veľký Krtíš
Realizácia GTM: 2005 - 2006
 
Názov stavby:
VTL Plynovod, Slánske vrchy - rizikové úseky
Objednávateľ: Tengler
Realizácia GTM: 2005 - 2009
Názov stavby:
Sídlisko Železníky, Košice
Objednávateľ: GEO Slovakia, s.r.o.
Realizácia GTM: 2001 - 2009
Názov stavby:
Lokalita Veľká Čausa
Objednávateľ: ŠGÚDS
Realizácia GTM: 2009
 
Názov stavby:
Sanácia cesty I/59 a I/66

Objednávateľ: Envigeo, a.s.
Realizácia GTM: 2002 - 2004