PRECISION GEOTECHNICAL MONITORING

English (United Kingdom)Slovenčina (Slovenská republika)
Sobota, 23 Október 2021
Oporné konštrukcie
Názov stavby:
Modernizácia železničnej trate - podjazd Šenkvice
Objednávateľ: Starbag, s.r.o.
Realizácia GTM: 2007 - 2008
 
Názov stavby:
D3 Hričovské Podhradie - Strážov
Objednávateľ: Geostatik, a.s.
Realizácia GTM: 2007 - 2008
Názov úlohy:
Overenie deformačných charakteristík geomreží
Objednávateľ: Tensar International, s.r.o
Realizácia GTM: 2007 (TU Glivice, Poľsko)
Názov stavby:
Železničná trať Lučenec - Zvolen

Objednávateľ: Ekogeos, s.r.o
Realizácia GTM: 2007 - 2008
 
Názov stavby:
D1 Ladce Sverepec

Objednávateľ: Tectum - Geosynthetic, s.r.o.
Realizácia GTM: 2006