PRECISION GEOTECHNICAL MONITORING

English (United Kingdom)Slovenčina (Slovenská republika)
Štvrtok, 18 August 2022
Hydrostatické merania sadaní

Účel: Elektronický merací systém založený na princípe tradičných hadicových vodováh slúži na dlhodobé sledovanie existujúcich stavebných objektov. Používa sa najmä pri kompenzačnej injektážiiných zlepšovaniach základovej pôdy. Zmysluplná je jeho aplikácia pri razení tunelovurbanizovanom prostredí.

Popis systému: Hydrostatický systém merania sadaní pozostávajednotlivých snímačov tlaku, ktoré navzájom pospájané hadičkami. Každý snímač zaznamenáva tiaž plniaceho média, ktorý zodpovedá rozdielu výšok jednotlivých pozorovaných meracích miest voči voľnej hladine tekutinyreferenčnej nádobe. Snímače sa nainštalujú pevne na objekt, ich dispozičné usporiadanie je v rámci výškového rozsahu merania ľubovolné. Merací systém umožňuje online sledovanietým bezprostredný monitoring účinnosti prijatých opatrení.Technické údaje:

Merací rozsah:

Rozlíšenie:

Presnosť:

Teplotný rozsah:

Hmotnosť jedného meracieho miesta

od 100 do 1000 mm

0,01 mm

0,1 mm

-20 až 80°C

do 2 kg

 Automatizácia merania s možnosťou signalizácie v prípade prekročenia medzných hodnôt.

Vyrovnávajúca nádoba so snímačomVyrovnávajúca nádoba so snímačomsnimace_hydr_nivelacieSnímače hydrostatickej nivelácieHadice hydrostatickej nivelácieHadice hydrostatickej nivelácie