PRECISION GEOTECHNICAL MONITORING

English (United Kingdom)Slovenčina (Slovenská republika)
Štvrtok, 18 August 2022
Meracie kotvy (svorníky)

Účel: Pri výstavbe tunelov, výkope stavebných jámzabezpečovaní prirodzenýchumelých svahov je možné voliť druhmnožstvo tyčových kotiev (svorníkov) operatívne na základe výsledkov geotechnického monitoringu. Pokiaľ kotvu usporiadame ako meraciu, môžeme zistiť posunydeformácie pozdĺž nej vo viacerých úsekoch. Výpočtovotýchto hodnôt stanovíme normálové silykotve, výsledky slúžiaoptimalizácií dĺžky kotievich rozmiestnenia.

Popis systému: Meracie kotvy majú vo svojom vnútri integrovaný 4-násobný extenzometer. Jednotlivé meracie tyče pozdĺž meracej kotvy spojené na štyroch miestach s kotvou, čo umožňuje meranie deformáciísílštyroch úsekoch. Meracia kotva obdobnú únosnosť ako aplikované kotvy, nahrádza teda jednu kotvu. S digitálnym meradlom sa meria relatívna vzdialenosť od meracej hlavyjednotlivým ukotveniam. Porovnaním etapového merania so základným sa zistia skrátenia alebo predĺženia tyče kotvy.

 

Technické údaje:

Štandardné dĺžky meracích kotiev:

Merací rozsah:

Presnosť merania:

Maximálny počet meraných úsekov:

2,4,6 a 8 m

250 mm

0,03 mm

4

meraci_svornikRučné meranie meracieho svorníkameracie_klinceDiaľkové meranie meracieho klinca meracia_hlavaMeracia hlava