PRECISION GEOTECHNICAL MONITORING

English (United Kingdom)Slovenčina (Slovenská republika)
Štvrtok, 18 August 2022
Meranie napätí v stavebných konštrukciách

Účel: Vibračné (strunové) tenzometre snímače s vysokou presnosťou, ktorými je možné nepriamo z pomernej deformácie vyšetriť napätie v oceľových alebo betónových konštrukciách občianskych, priemyselných, vodohospodárskych a dopravných stavieb (výškové budovy, mosty, pilóty, tunelové ostenia a pod.).  Pri monitorovaní predmetných stavieb využívame nasledovné typy tenzometrov firmy Geokon: VSM-4000, VK-4100 (napätie v oceľových konštrukciách), VCE-4200, VCE-4210 (napätie v betónových konštrukciách).

Popis systému: Snímače pretvorenia (tenzometre) sa skladajú z dvoch častí: z oceľového drôtu natiahnutého medzi dvoma úchytnými blokmi a z meracej budiacej cievky. Ku monitorovanej konštrukcii sa úchytné bloky môžu pripevniť bodovým zváraním, lepením alebo priviazaním k betonárskej výstuži. Deformácie konštrukcie vyvolajú vzájomný posun blokov tenzometra, čím sa zmení dĺžka resp. napätie oceľového drôtu, ktoré je merané ako jeho vlastná frekvencia kmitania po vybudení. Odčítacie jednotky vysielajú budiaci impulz pre rozkmitanie drôtu a prevedú periódu výslednej vibrácie priamo na mikrostrainy. Snímače pretvorenia dodávané so zabudovaným termistorom umožňujúcim meranie teploty v mieste snímača. Odčítavanie snímačov je možné pomocou prenosných odčítacích jednotiek alebo automaticky v nastavených intervaloch datalogrami. Pre vyhodnotenie meraní v jednotkách napätia je potrebné poznať deformačný modul predmetného stavebného materiálu.

Technické údaje:

TYP SNÍMAČA

Činná dĺžka snímača

Max. rozsah

Citlivosť

Teplotný rozsah

VSM-4000

150 mm

3000

1,0

-20 ÷ +80°C

VK-4100

57 mm

2500

0,5

 -40 ÷ +120°C

 VCE-4200

153 mm

3000

1,0

-20 ÷ +80°C

VCE-4210

250 mm

3000

0,5

-20 ÷ +80°C

 tenzometer_1Tenzometer vibračný - model 4000 (na oceľ) a 4200 (do betónu) tenzometer_2Tenzometer vibračný - model 4100Inštalácia tenzometra na VTL plynovod Inštalácia tenzometra na VTL plynovod