PRECISION GEOTECHNICAL MONITORING

English (United Kingdom)Slovenčina (Slovenská republika)
Sobota, 23 Október 2021
Inžinierske siete
Názov stavby:
Dulov-Strelenka, VTL plynovod
ObjednávateľGeofos, s.r.o
Realizácia GTM: 2001
 
Názov stavby:
Stoková síť města Brna - ISPA

Objednávateľ Inset, s.r.o.
Realizácia GTM2004-2005
Názov stavby:
Stoková sieť Banská Bystrica
ObjednávateľTasum
Realizácia GTM: 2008-2009
Názov stavby:
Kolektor Centrum Ostrava

ObjednávateľInset, s.r.o.
Realizácia GTM: 2004 - 2005
 
Názov stavby:
D2 Lamačská cesta - Staré grunty Bratislava

Objednávateľ: Skanska BS, a.s.
Realizácia GTM: 2002-2003