PRECISION GEOTECHNICAL MONITORING

English (United Kingdom)Slovenčina (Slovenská republika)
Streda, 29 September 2021
Environmentálne úlohy a IGHP
Názov úlohy:
IGHP pre modernizáciu železničnej trate LM-PP
Objednávateľ: Geofos, s.r.o.
Realizácia GTM: 2008
 
Názov úlohy:
IGHP pre D1 Fričovce - Svinia
Objednávateľ: Uranpres, s.r.o.
Realizácia GTM: 2008
Názov úlohy:
Pozorovací systém na SN v ôdolí Handlovky
Objednávateľ: Ingeo, a.s.
Realizácia GTM: 2003 - 2004
Názov úlohy:
Zosuv vo veternej Porube

Objednávateľ: Hageos, s.r.o.
Realizácia GTM: 2001 - 2002
 
Názov úlohy:
Republikové úložisko rádioaktívnych odpadov

Objednávateľ: SE, a.s. a JAVYS, a.s.
Realizácia GTM: 2001 - 2009