PRECISION GEOTECHNICAL MONITORING

English (United Kingdom)Slovenčina (Slovenská republika)
Streda, 29 September 2021
Meranie síl pod hlavou kotiev

Účel: V rámci geotechnického monitoringu hlbokých stavebných jám sa počas výstavby sledujú sily v kotvách a rozperách. U trvalých kotiev zabezpečujúcich stabilitu zemných a skalných svahov je ich monitoring podľa platných noriem nutný. K meraniu sily v tyčových a lanových kotvách sa najčastejšie používajú hydraulické dynamometre, ktoré umožňujú priame meranie sily v kN na základe presne definovaného pôdorysu snímača. Dynamometre firmy Glötzl zo SRN sa vyznačujú robustnou stavbou  a jednoduchou montážou. málo citlivé voči excentrickému pôsobeniu sily a majú vysokú nulovú konštantu, čo ich predurčuje na dlhodobé merania.

Popis: Dynamometer pozostáva z dvoch pevne spojených oceľových kotúčov s otvorom v strede. Dutina (tlakový priestor) medzi kotúčmi je vyplnená hydraulickou tekutinou. Silu v kotve je možno odčítať priamo na ociachovanom manometri alebo diaľkovo: hydraulicky (princíp kompenzačného ventilu) alebo elektricky (elektrický prevodník). K dynamometru je štandardne dodávaná jedna vyrovnávacia doska. Pokiaľ dynamometer nie je možné uložiť na rovinnú plochu, je potrebné použiť dve vyrovnávacie platne.

Technické údaje:

Presnosť merania:

Teplotná chyba:

Rozsah merania:

Rozmery snímačov (podľa zaťaženia): 

Hrúbka snímača:

Celkový priemer snímača:   

± 1% s manometrom (elektrický prevodník ± 0,5%)

1,2% hodnoty zaťaženia pri teplotnom rozdiely 20°C

0 -160 / 250 / 500 / 750 / 1000 / 1400 / 2000 / 3000 / 5000 kN + rezerva 10%

priemer stredného otvoru 35 - 160 mm

28 - 80 mm

145 - 408 mm

Dynamometer hydraulickýDynamometer hydraulický s prevodníkomDynamometer vibračnýDynamometer vibračnýdynamometer GlötzDynamometer hydraulický s manometrom