PRECISION GEOTECHNICAL MONITORING

English (United Kingdom)Slovenčina (Slovenská republika)
Nedeľa, 22 September 2019
Meranie hladiny podzemnej vody

Účel: Meranie hladiny podzemnej vody patrí k štandardným meraniam pri vyšetrení hydrogeologických pomerov v priepustných homogénnych zeminách. Hladina vody sa meria v pozorovacích hydrovrtoch pri výstavbe a prevádzke prakticky všetkých geotechnických objektov, najčastejšie aplikácie pri výstavbe priehrad. Merania možno vykonávať v jednotlivých časových intervaloch hladinomerom alebo kontinuálne snímačmi tlaku kvapalín so zbernicou dát.

Princíp merania: Pozorovací hydrovrt na vyšetrovanej výške filtračnú časť s pieskovým obsypom, ostatná časť vrtu je utesnená. Meranie hladiny podzemnej vody v hydrovrte sa vzťahuje na úroveň povrchu terénu. Pri etapovom meraní sa z povrchu do vrtu spustí špeciálny merací kábel s centimetrovým delením (hladinomer), v okamihu ako sa sonda na špici kábla dotkne vody, spustí sa akustická signalizácia. Jemným vytiahnutím pásma (prerušením signálu) zistíme presnú úroveň podzemnej vody. Pokiaľ je meracie miesto vyššie ako miesto odčítania alebo tlak vody výškovo presahuje miesto odčítania, možno tlak merať manometrom. Pri automatizovanom meraní snímač zaznamená hodnotu vodného tlaku priamo na mieste merania pomocou membrány, z ktorej sa prostredníctvom elektrického signálu sprostredkuje meranie k zbernici dát, do ktorej sa hodnota uloží
Technické údaje:
Elektronický hladinomer

Merací rozsah:

Rozlíšenie výšky hladiny vody:

Presnosť merania teploty:

do 200 m

1 cm

0,3°C

Tlakový snímač

Rozsah merania:

Presnosť merania:

až do 5 MPa

závisí od zvoleného rozsahu snímača

 hladinomer_standardnyŠtandardný hladinomerhladinomerHladinomer pre meranie v otvorených piezometrochMeranie hladiny podzemnej vodyZber nameraných hodnôt