PRECISION GEOTECHNICAL MONITORING

English (United Kingdom)Slovenčina (Slovenská republika)
Nedeľa, 22 September 2019
Dilatometrické merania

Účel: Meranie vzájomných pohybov jednotlivých častí monitorovaných telies napr. v dilatáciach alebo trhlinách stavebných objektov alebo puklinách skalného horninového masívu napomáha rozpoznať konkrétne štádium časového vývoja deformačného procesu ako aj jeho mechaniku. Obzvlášť významné je monitorovanie pohybov pri nestacionárnych procesoch (jednotlivé etapy výstavby, zvetrávanie horninového masívu a pod.). Pohyb v škáre sa môže prejaviť v troch smeroch: ako jej roztvorenie/zovretie, výškový a šmykový posun. Vo väčšine prípadov sa najväčšie pohyby prejavujú v zmene šírky trhliny a preto je väčšina zariadení usporiadaná na ich meranie.

Popis: Na monitorovanie deformácie v trhlinách možno použiť jednoduché monitorovacie techniky ako mechanické dilatometre: sklenené resp. sádrové terčíky, meracie hodinky, posuvné mikrometre a dilatometrické skoby. Okrem stabilného upevnenia systému do monitorovaného telesa po oboch stranách trhliny je veľmi dôležitý aj detail dosadnutia meradla do fixovaných značiek. Najvhodnejší je kombinácia gule a kužeľového vybratia. V prípade neprístupnosti meracieho miesta alebo potrebe kontinuálneho záznamu merania je potrebné použiť elektronické dilatometre.

Technické údaje Vibračné dilatometre majú štandardnú dĺžku 300mm

Rozsah merania:

Rozlíšenie:

Presnosť:

Prevádzková teplota:

25, 50, 100mm

0,02% rozsahu

0,1% rozsahu

-30 až 60°C 

dilatometer elektronickýDilatometer elektronickýdilatometer mechanický prenosnýDilatometer mechanický prenosnýDilatometer mechanický trvalýDilatometer mechanický trvalýDilatometer SolexpertsDilatometer Solexperts