PRECISION GEOTECHNICAL MONITORING

English (United Kingdom)Slovenčina (Slovenská republika)
Sobota, 25 Máj 2019
GeoExperts

altaltGeoexperts, spol. s r.o. je prvá a jediná slovenská firma, špecializujúca sa výhradne na geotechnický monitoring (GTM). V roku 2014 oslávila 20-te výročie svojho vzniku. Geoexperts je inžinierska spoločnosť založenároku 1994 štyrmi spoločníkmi (Váhostav, a.s., Solexperts AG, Basler&Hofmann AG a Ing.Vladimír Gróf,PhD.). Firma sa posledných 15 rokov špecializuje výhradne na geotechnický monitoring (GTM), čomu zodpovedá aj súčasný vlastnícky profil. Ten zabezpečuje kompetentnú a nezávislú podporu súkromným aj štátnym investorom pri kontrole geotechnických rizík (rizík stavebných objektov budovanýchinterakciihorninovým masívom).

geotechnike je každý projekt jedinečnýneopakovateľný, preto individuálny prístup k inštrumentácii je predpokladom presných dátreálnom čase. Geoexperts, spol. s r.o. si starostlivo vyberá dodávateľov meracej techniky. Hlavnými dodávateľmi švajčiarsky Solexperts, nemecký Glötzlamerický Geokon. Uvedené firmy svetovými lídrami vo vývoji geotechnických meracích prístrojov schopné vyrobiť inovatívnu meraciu techniku pre staticky náročnéprevádzkovo komplexné stavebné projekty 21.storočia. Geoexperts, spol. s r.o. doposiaľ pôsobil na slovenskom, českompoľskom trhu. Je otvorený aj ostatným trhom. alt

Geoexperts, spol. s r.o. ponúka svoje službycelom procese výstavby (pred výstavbou, počas nej  a v prevádzke). Spoločnosť pre zákazníka spracuje realizačný projekt  geotechnického monitoringu, vykoná inštrumentáciu stavebného objektu (inštaláciu meracej techniky na zvolené meracie miesta), realizujevyhodnocuje kontrolné merania. Cieľom je bezpečnosťhospodárnosť výstavbyprevádzky. Typy monitorovaných stavebných objektovaplikované meracie metódy prezentované na našej webovej stránke spolu najvýznamnejšími referenciami uplynulých 20 rokov.

Hlavné prednosti Geoexperts:

služby poskytované na úrovni súčasného poznaniastavu meracej techniky vo svete (know-how švajčiarskej spoločnosti Solexperts),

služby poskytované s vysokou vypovedacou schopnosťou výstupov (grafická on-line prezentácia nameraných dát na internete),

alt

služby poskytované nezávisle od investorov, projektantov, stavebných dodávateľovdozorov, s individuálnym prístupom erudovaných pracovníkov motivovaných vlastnou sebarealizáciou, ochotnými riešiť problémy 24 hodín denne, 7 dnítýždni,

služby poskytované na princípoch observačnej metódy výstavby a v súladeprírodou (rešpekt voči prírode, pozorovanie jej zákonitosti).

alt

 

 

 

 

 

alt

                                     DÍVAŤ SA - VIDIEŤ - POZOROVAŤ    

alt