PRECISION GEOTECHNICAL MONITORING

English (United Kingdom)Slovenčina (Slovenská republika)
Streda, 19 September 2018
Stavby, na ktorých je aktuálne vykonávaný monitoring

 

foto_pripravujeme

D1_Hričovské Podhradie - Liptovská Lúčka D3 Svrčinovec-Skalité

Názov stavby:
Modernizácia trate Púchov - Žilina
Geotech. monitoring počas výstavby
Termín realizácie: 2017 - 
Objednávateľ: CAD-ECO, a.s., Bratislava

Názov stavby:
R4 Košice - Milhosť, Monitoring vplyvov stavby na životné prostredie
Termín realizácie: 2011 - 2017
Objednávateľ: GEOtest Bratislava, s.r.o.

Názov stavby:
D1 Hričovské podhradie - L. Lúčka
GTM počas výstavby
Termín realizácie: 2014 -
Objednávateľ: Geofos, s.r.o.

Názov stavby:
D3 Svrčinovec - Skalité 
Geotechnický monitoring počas výstavby
Termín realizácie: 2014 -
Objednávateľ: Geofos, s.r.o.

D3_Strazov-Brodno

D1_Hubova-Ivachnova

Fričovce - Svinia: Geotechnický monitoring

Názov stavby:
D3 ZA (Strážov) - ZA (Brodno) 
Geotechnický monitoring počas prevádzky
Termín realizácie: 2014 -
Objednávateľ: ARCADIS CZ, a.s.

Názov stavby:
D1 Hubová - Ivachnová
Geotechnický monitoring počas výstavby
Termín realizácie: 2014 -
Objednávateľ: CAD-ECO, a.s.
Názov stavby:
D1 Fričovce - Svinia
Geotechnický monitoring počas prevádzky
Termín realizácie: 2016 -
Objednávateľ: NDS, a.s.
Názov stavby:
NKP Bratislavský hrad
Termín realizácie: 2010 -
Objednávateľ: BOUDA a MASÁR, architektonická kancelária s.r.o.
R2 Zvolen-Pstrusa R2 Pstrusa-Krivan zsr_belusa-puchov

Názov stavby:
R2 Zvolen, východ - Pstruša
GTM
 pred a počas výstavby
Termín realizácie: 2013 -
Objednávateľ: GEOtest Bratislava, s.r.o.

Názov stavby:
R2 Pstruša - Kriváň
GTM pred a počas výstavby
Termín realizácie: 2013 -
Objednávateľ: GEOtest Bratislava, s.r.o.
Názov stavby:
ŽSR Modernizácia trate Beluša - Púchov
GTM počas výstavby
Termín realizácie: 2012 -
Objednávateľ: HS-INGREAL, a.s.
Názov stavby:
SVD G-N, Plavebné komory Gabčíkovo
Termín realizácie: 1997 -
Objednávateľ: VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, š.p.
sklad_RO

Republikové úložisko Mochovce

Polomka D1 Liptovská Lúčka - Višňové - Dubná Skala

Názov stavby:
Integrovaný sklad rádioaktívnych odpadov EBO (automat. systém hydrostat. nivelácie)
Termín realizácie: 2016 -
Objednávateľ: ProCS, s.r.o.

Názov stavby:
Republikové úložisko rádioaktívnych odpadov Mochovce, GTM počas prevádzky
Termín realizácie: 2001 - 
Objednávateľ: VÚJE, a.s.
Názov stavby:
Cesta I/66 Polomka - bodová závada
Meranie sadania násypu
Termín realizácie: 2015 -
Objednávateľ: ENVIGEO, a.s.
Názov stavby:
D1 L. Lúčka - Višňové - D. Skala
GTM počas výstavby 
Termín realizácie: 2015 -
Objednávateľ: FIELD S.r.l., Taliansko