PRECISION GEOTECHNICAL MONITORING

English (United Kingdom)Slovenčina (Slovenská republika)
Sunday, 25 September 2022
The constructions, on which the monitoring is being currently carried out
zsr_puchov_nahlad

foto_pripravujeme

D1_Hričovské Podhradie - Liptovská Lúčka foto_pripravujeme

Názov stavby:
Modernizácia trate Púchov - Žilina
Geotech. monitoring počas výstavby
Termín realizácie: 2017 - 
Objednávateľ: CAD-ECO, a.s., Bratislava

Názov stavby:
Twin City Tower
Geotech. monitoring počas výstaby
Termín realizácie: 2017 - 
Objednávateľ: HB Reavis

Názov stavby:
D1 Hričovské podhradie - L. Lúčka
GTM počas výstavby
Termín realizácie: 2014 -
Objednávateľ: Geofos, s.r.o.

Názov stavby:
Pražský hrad
Deformetrické merania
Termín realizácie: 2016 -
Objednávateľ: GEOtest a.s. Brno

presov_nahlad

foto_pripravujeme

Fričovce - Svinia: Geotechnický monitoring

Názov stavby:
Diaľnica D1 Prešov, západ - Prešov, juh
Geotech. monitoring počas výstavby
Termín realizácie: 2018 -
Objednávateľ: DPP Žilina, s.r.o., Bratislava

Názov stavby:
Szcyrk Mountain Resort, Poľsko
Geotech. monitoring počas prevádzky
Termín realizácie: 2018 -
Objednávateľ: Szcyrkowski Ośrodek Narciarsky S.A., Poľsko

Názov stavby:
D1 Fričovce - Svinia
Geotechnický monitoring počas prevádzky
Termín realizácie: 2016 -
Objednávateľ: NDS, a.s.
Názov stavby:
NKP Bratislavský hrad
Termín realizácie: 2010 -
Objednávateľ: BOUDA a MASÁR, architektonická kancelária s.r.o.
R2 Zvolen-Pstrusa R2 Pstrusa-Krivan foto_pripravujeme

Názov stavby:
R2 Zvolen, východ - Pstruša
GTM
 pred a počas výstavby
Termín realizácie: 2013 -
Objednávateľ: GEOtest Bratislava, s.r.o.

Názov stavby:
R2 Pstruša - Kriváň
GTM pred a počas výstavby
Termín realizácie: 2013 -
Objednávateľ: GEOtest Bratislava, s.r.o.
Názov stavby:
Nový cestný most Komárno - Komárom
Georech. monitoring počas výstavby
Termín realizácie: 2017 -
Objednávateľ: VÁHOSTAV-SK, a.s.
Názov stavby:
SVD G-N, Plavebné komory Gabčíkovo
Termín realizácie: 1997 -
Objednávateľ: VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, š.p.
sklad_RO

Republikové úložisko Mochovce

strat_park_nitra_nahlad D1 Liptovská Lúčka - Višňové - Dubná Skala

Názov stavby:
Integrovaný sklad rádioaktívnych odpadov EBO (automat. systém hydrostat. nivelácie)
Termín realizácie: 2016 -
Objednávateľ: ProCS, s.r.o.

Názov stavby:
Republikové úložisko rádioaktívnych odpadov Mochovce, GTM počas prevádzky
Termín realizácie: 2001 - 
Objednávateľ: VÚJE, a.s.
Názov stavby:
Land Rover Jaguar Nitra
GTM externej ingraštruktúry
Termín realizácie: 2017 -
Objednávateľ: SIRECO, s.r.o., Bratislava
Názov stavby:
D1 L. Lúčka - Višňové - D. Skala
GTM počas výstavby 
Termín realizácie: 2015 -
Objednávateľ: FIELD S.r.l., Taliansko