PRECISION GEOTECHNICAL MONITORING

English (United Kingdom)Slovenčina (Slovenská republika)
Monday, 22 July 2019
The constructions, on which the monitoring is being currently carried out
zsr_trencin

The name of the construction:
Stavba ŽSR III. etapa Trenčín, GTM počas výstavby
Realization: 2013-
Orderer: Tubau, a.s.

The name of the construction:
R4 Košice - Milhosť, Monitoring vplyvov stavby na životné prostredie
Realization: 2011 - 2017
Orderer: GEOtest Bratislava, s.r.o.

The name of the construction:
R1 Žarnovica - Šášov. Podhradie, II. etapa, Monitoring vplyvov stavby na životné prostredie počas prevádzky
Realization: 2013 - 2015
Orderer: GEO-KOD, s.r.o.

The name of the construction:
D1 Jablonov - Studenec, II.etapa, Geotechnický monitoring počas výstavby
Realization: 2010 - 2013
Orderer: Geoconsult, s.r.o.

foto pripravujeme

Fričovce - Svinia: Geotechnický monitoring

The name of the construction:
D1 Sverepec - Vrtižer, Geotechnický monitoring počas prevádzky
Realization: 2013
Orderer: NDS, a.s.

The name of the construction:
D1 Hubová - Ivachnová, Geotechnický monitoring pred výstavbou
Realization: 2010 - 2013
Orderer: NDS, a.s.
The name of the construction:
D1 Fričovce - Svinia, Geotechnický monitoring počas výstavby
Realization: 2012 -
Orderer: GEOFOS, s.r.o.
The name of the construction:
NKP Bratislavský hrad
Realization: 2010 -
Orderer: BOUDA a MASÁR, architektonická kancelária s.r.o.
D1 Jánovce - Jablonov, GTM zsr_belusa-puchov

The name of the construction:
ŽSR Nové Mesto nad Váhom - Trenčianske Bohuslavice, železničný spodok, GTM počas výstavby
Realization: 2010 - 2013
Orderer: Doprastav, a.s.

The name of the construction:
D1 Jánovce - Jablonov, I. a II. úsek, GTM počas výstavby
Realization: 2012 -
Orderer: Geofos, s.r.o.
The name of the construction:
ŽSR Modernizácia trate Beluša - Púchov, GTM počas výstavby
Realization: 2012 -
Orderer: T.B.stav, s.r.o.
The name of the construction:
SVD G-N, Plavebné komory Gabčíkovo
Realization: 1997 -
Orderer: VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, š.p.

Republikové úložisko Mochovce

The name of the construction:
Starý most v Bratislave, spodná stavba, stavebno-technický monitoring v rámci sanácie mosta
Realization: 2010 -
Orderer: PIO KERAMOPROJEKT, a.s.
The name of the construction:
Republikové úložisko rádioaktívnych odpadov Mochovce, GTM počas prevádzky
Realization: 2001 - 2013
Orderer: VÚJE, a.s.
The name of the construction:
POLUS CITY CENTER, stavebno-technický monitoring v rámci sanácie parkoviska
Realization: 2009 - 2013
Orderer: ZIPP BRATISLAVA, spol. s r.o.
The name of the construction:
FORUM BUSINESS CENTRUM Bratislava
Realization: 2011 - 2013
Orderer: SOLHYDRO, s.r.o.
foto pripravujeme

The name of the construction: D1 Dubná skala - Turany, Geotechnický monitoring počas výstavby
Realization: 2012 - 
Orderer: VÁHOSTAV - SK, a.s.
The name of the construction:
Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity v Ružomberku
Realization: 2011 -
Orderer:
HAGEOS, spol. s r.o.
The name of the construction:
Cesta I/75 Galanta - obchvat, 3. stavba, GTM počas výstavby
Realization: 2013 -
Orderer: STARBAG s.r.o.
The name of the construction:
Tenzometrické monitorovacie systémy plynovodov na území SR
Realization: 2010 -
Orderer: TENGLER