PRECISION GEOTECHNICAL MONITORING

English (United Kingdom)Slovenčina (Slovenská republika)
Sunday, 25 September 2022
Dr.Ing. Arno Thut - spoluzakladateľ GeoExperts

Krátko po vzniku samostatnej Slovenskej republiky sa začala formovať spoločnosť Geoexperts spol. s r. o., ktorej ambíciou bolo zaujať na slovenskom trhu popredné postavenie v oblasti geotechnického monitoringu, ktorému sa žiadna z existujúcich organizácii v tej dobe nevenovala výhradne.
Nakoľko do roku 1989 bol z politických a ekonomických dôvodov transfer nových stavebných technológii zo sveta sťažený mnohými bariérami, nevyvíjal sa progres vývojovo logicky ani v oblasti geotechnického monitoringu.

Aby bolo umožnené novo vznikajúcej firme operatívne pracovať na úrovni svetového poznania a techniky, spoluzakladateľom spoločnosti sa stala švajčiarska firma Solexperts s dlhoročnou tradíciou v oblasti geotechnických meraní a hydrogeologických skúšok.