PRECISION GEOTECHNICAL MONITORING

Tradition and Experience

News image

GeoExperts

Geoexperts Ltd. is the first and only Slovak company specializing exclusively in geotechnical monitoring (GTM). In 2014 it...

Read more

Quality and competence

News image

The TÜV SÜD Certificat

Our company is a holder of the prestigious Certificate of Quality Management Sy...

Read more

Monitoring stavieb

News image

Projekty v okolí Žiliny budú po geotechnickej stránke veľkou výzvou

Vladimír Gróf, konateľ spoločnosti Geoexperts Na ich zvládnutie sa však Vladimír Gróf, konateľ spoločnosti Geoexperts, už teší. Po 20 rokoch úspešného podnikania v oblasti geotechnického monitoringu totiž nepovažuje za najväčší úspech firmy vysoký finančný zisk, ale sebarealizáciu – svoju aj svojich kolegov. Firma Geoexperts ...

Čítajte ďalej
News image

Úlohy geotechnického monitoringu vo Švajčiarsku a na Slovensku

V posledných dvoch desaťročiach výrazne vzrástol význam kontrolných meraní počas výstavby. Pre inžinierov a geológov sa stal štandardom geotechnický monitoring, ktorým sa overujú predpoklady interakcie medzi stavbou a geologickým podložím. V prípade zistenia symptómov kritického správania ohrozujúceho budovanú konštrukciu sa tak môžu vča...

Čítajte ďalej
News image

Prístroje na geotechnický monitoring pri výstavbe v hustej zástavbe

Aby sa zvýšila kvalita života v našich mestách, bude potrebné v najbližších rokoch investovať do ich infraštruktúry. Najmä Bratislavu čakajú veľké dopravné projekty, aby bolo možné napojiť dopravné prúdy z centra mesta na nadregionálnu cestnú a železničnú sieť. Príkladom je plánované prepojenie Hla...

Čítajte ďalej
News image

Razenie tunelov v tlačivých a napúčavých horninách

Projekty dlhých bázových tunelov pod Alpami z Francúzska do Talianska, z Rakúska do Talianska a vo Švajčiarsku pritiahli väčšiu pozornosť na problematiku razenia v tlačivých horninách. V tuneloch razených zónami tlačivých hornín sa objavujú väčšie deformácie, ktoré môžu vyžadovať bezodkladnú rekonštrukciu profilu ...

Čítajte ďalej
News image

Monitoring geotechnických objektov pri výstavbe rýchlostných komunikácií

V uplynulých desiatich rokoch sa budovalo niekoľko úsekov rýchlostných komunikácií R1, R2, R3 a R5 v rámci cestnej siete SR, ktoré zahŕňali náročné geotechnické objekty - predovšetkým hlboké zárezy a vysoké násypy. Príspevok predstavuje geotechnický monitoring týchto objektov počas výstavby. Geotechnický monitoring ...

Čítajte ďalej

Video: Strečno, monitoring brala

strecno

Kliknite na obrázok a pozrite si video online monitoringu skalného brala v Strečne.

GeoExperts - z histórie firmy

Žilina, 29. decembra 1994

- Vzniká GeoExperts, spol. s r.o. ako švajčiarsko-slovenská spoločnosť.

Žilina, 7. februára 1995

- Švajčiarsko-slovenská konzultačná a poradenská firma - spoločnosť s r.o. Geoexperts so sídlom v Žiline dnes oficiálne začala svoju činnosť a vstúpila do povedomia odbornej stavbárskej verejnosti na Slovensku.

Čítajte ďalej

Fotarchív GeoExperts

  • 0
  • 1
prev
next
News image
News image