PRECISION GEOTECHNICAL MONITORING

Tradition and Experience

Ochrana osobných údajo

Informácie a poučenie o získavaní a spracúvaní osobných údajov v spoločnosti Geoexperts, spol. s r.o.   podľa Nariadenia Európskeho parlamentu ...

Read more

Quality and competence

News image

The TÜV SÜD Certificat

Our company is a holder of the prestigious Certificate of Quality Management ...

Read more

Monitoring stavieb

News image

Projekty v okolí Žiliny budú po geotechnickej stránke veľkou výzvou

Vladimír Gróf, konateľ spoločnosti Geoexperts Na ich zvládnutie sa však Vladimír Gróf, konateľ spoločnosti Geoexperts, už teší. Po 20 rokoch úspešného podnikania v oblasti geotechnického monitoringu totiž nepovažuje za najväčší úspech firmy vysoký finančný zisk, ale sebarealizáciu – svoju aj svojich kolegov. Firma Geoexperts ...

Čítajte ďalej
News image

Úlohy geotechnického monitoringu vo Švajčiarsku a na Slovensku

V posledných dvoch desaťročiach výrazne vzrástol význam kontrolných meraní počas výstavby. Pre inžinierov a geológov sa stal štandardom geotechnický monitoring, ktorým sa overujú predpoklady interakcie medzi stavbou a geologickým podložím. V prípade zistenia symptómov kritického správania ohrozujúceho budovanú konštrukciu sa tak môžu vča...

Čítajte ďalej
News image

Prístroje na geotechnický monitoring pri výstavbe v hustej zástavbe

Aby sa zvýšila kvalita života v našich mestách, bude potrebné v najbližších rokoch investovať do ich infraštruktúry. Najmä Bratislavu čakajú veľké dopravné projekty, aby bolo možné napojiť dopravné prúdy z centra mesta na nadregionálnu cestnú a železničnú sieť. Príkladom je plánované prepojenie Hla...

Čítajte ďalej
News image

Razenie tunelov v tlačivých a napúčavých horninách

Projekty dlhých bázových tunelov pod Alpami z Francúzska do Talianska, z Rakúska do Talianska a vo Švajčiarsku pritiahli väčšiu pozornosť na problematiku razenia v tlačivých horninách. V tuneloch razených zónami tlačivých hornín sa objavujú väčšie deformácie, ktoré môžu vyžadovať bezodkladnú rekonštrukciu profilu ...

Čítajte ďalej
News image

Monitoring geotechnických objektov pri výstavbe rýchlostných komunikácií

V uplynulých desiatich rokoch sa budovalo niekoľko úsekov rýchlostných komunikácií R1, R2, R3 a R5 v rámci cestnej siete SR, ktoré zahŕňali náročné geotechnické objekty - predovšetkým hlboké zárezy a vysoké násypy. Príspevok predstavuje geotechnický monitoring týchto objektov počas výstavby. Geotechnický monitoring stability ...

Čítajte ďalej

Video: Strečno, monitoring brala

GeoExperts - z histórie firmy

Žilina, 29. decembra 1994

- Vzniká GeoExperts, spol. s r.o. ako švajčiarsko-slovenská spoločnosť.

Žilina, 7. februára 1995

- Švajčiarsko-slovenská konzultačná a poradenská firma - spoločnosť s r.o. Geoexperts so sídlom v Žiline dnes oficiálne začala svoju činnosť a vstúpila do povedomia odbornej stavbárskej verejnosti na Slovensku.

Čítajte ďalej

Fotarchív GeoExperts

  • 0
  • 1
prev
next
News image
News image