PRECISION GEOTECHNICAL MONITORING

English (United Kingdom)Slovenčina (Slovenská republika)
Sunday, 25 September 2022
Vznik firmy GeoExperts

Žilina 7. februára (TASR) - Novovzniknutá švajčiarsko-slovenská konzultačná a poradenská firma - spoločnosť s r.o. Geoexperts so sídlom v žiline dnes oficiálne začala svoju činnosť a vstúpila do povedomia odbornej stavbárskej verejnosti na Slovensku.

Obrázok z počiatkov firmyPoskytovať bude konzultačné a poradenské služby v oblasti investičnej výstavby, operatívny a objektívny transfer vedeckých poznatkov súvisiacich s tvorbou a ochranou životného prostredia, know-how domácim podnikateľským subjektom i štátnym organizáciám.
Pri vypracovávaní projektov bude spolupracovať s domácimi i zahraničnými vysokými školami, renomovanými švajčiarskymi firmami a špičkovými slovenskými odborníkmi.
Zakladateľmi spoločnosti s r.o. Geoexperts sú švajčiarska firma Basler a Hofmann, švajčiarska firma Solexperts, a.s. Váhostav Žilina a Vladimír Gróf, konateľ spoločnosti, ktorý v rozhovore pre TASR zdôraznil, že spoločnosť vznikla ešte 29. decembra 1994. Od toho dňa až do dnes, keď oficiálne začína pracovať, zostavovali a spresňovali zámery. Sústreďujú sa okrem iného na pomoc stavbárskym subjektom pri plánovaní investičnej výstavby a spracovaní rizikových analýz. Spoločnosť bude konzultačnou činnosťou pomáhať v oblasti geotechniky a geológie, navrhne realizáciu meracích programov na monitorovanie geotechnických a hydraulických parametrov pri ochrane životného prostredia a odborne poradí pri kontrolných meraniach na stavebných objektoch počas výstavby a dodávky meracích prístrojov.

Ako ďalej uviedol V. Gróf, spoločnosť Geoexperts zostaví na požiadanie pre každý projekt riešiteľský tím, ktorý bude optimálne zodpovedať požiadavkám a úohám objednávateľa. Zamestnávať budeme výlučne odborníkov zo Slovenska, dodal V. Gróf. (TASR - Vojtech Knupp) mk gl * * *

Zdroj: tasr, za.mesto.sk